top of page

כתיבת ממואר

המומאר הוא מסע אל נבכי הזיכרון שאליו אנחנו בוחרים לצאת מתוך ידיעה שהמסע הוא סובייקטיבי ולכן מאפשר לנו את החופש לנוע בו כרצוננו. זאת כתיבה רב ממדית שאמנם נעה קדימה ואחורה על ציר הזמן אבל גם מתרחבת לצדדים, וכך מאפשרת לנו להתבונן מחדש גם על הזכרונות עצמם, וגם על המציאות בהווה ובעבר החורגת מעבר לגבולות זכרונותינו.

 

מורכבות זו של הממואר מציבה את כותביו מול אתגר ייחודי  - זיכרונות משמעותיים משתמשים לא פעם  בכותבים שיספרו אותם במקום שהכותבות ישתמשו בהם כדי לספר בעזרתם את מה שהן רוצות לספר. במובן זה, כתיבת הממואר דורשת משא ומתן קשוח שיאפשר לכותבת או לכותב ליהנות מהחופש שהיא נותנת לכתיבה מתגלגלת, אסוציאטיבית, אינטימית ומשוחררת, ומנגד תשמור על הסיפור שלשמו נעשתה הפנייה לזכרונות מלכתחילה. מניסיוני אני יודע שהמתח המתקיים בין שני אלה הוא מהותי בכתיבת זיכרונות (ממואר).

העיסוק שלי בכתיבת זיכרונות (ממואר) הפך אצלי עם השנים לסוג של התמחות, ואני משתמש בניסיון המצטבר שלי בסוגה הזו בעריכה, ליווי כתיבה והנחיית סדנאות מומאר.

בכול הנוגע לכתיבת ממואר, או בנוגע לסדנאות כתיבת ממואר שאני מעביר בבית הספר לכתיבה של עם-עובד, ניתן לפנות אלי כאן ואחזור אליכן/ם בהקדם

Image by Patrick Fore
bottom of page